Privacyverklaring

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor de verwerking en afwikkeling van uw bestelling. Na de volledige afwikkeling van de opdracht wordt verder gebruik van uw gegevens onmogelijk gemaakt, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens wanneer u deze verstrekt in het kader van een bestelling of contactaanvraag. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend voor de verwerking en afwikkeling van uw bestelling en eventueel voor eigen marketingdoeleinden.

Overdracht van persoonsgegevens

Bij een bestelling worden uw gegevens overgedragen aan het postorderbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, voor zover dit voor de levering noodzakelijk is. Een verdergaande overdracht van uw persoonsgegevens aan derden vindt niet plaats.

Recht op informatie

Uit hoofde van de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens hebt u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens evenals, indien van toepassing, recht op de correctie, het blokkeren of het wissen van deze gegevens. Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, voor informatie over een correctie, het blokkeren of het wissen van uw gegevens en voor het intrekken van verleende toestemmingen kunt u zich richten tot: mail(at)duette.de.

etracker

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen met de technologie van etracker GmbH (www.etracker.com) voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Met deze gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt onder een pseudoniem. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker van de website. De cookies zorgen ervoor dat de internetbrowser kan worden herkend. De gegevens die met gebruik van de etracker-technologie worden verzameld, worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met de persoonsgegevens van de persoon op wie het pseudoniem betrekking heeft. U kunt zich op elk gewenst moment en met onmiddellijke ingang verzetten tegen de verzameling en opslag van gegevens ###ET_LINK### .

Google Adwords Conversion Tracking

Op deze website wordt gebruikgemaakt van Google Conversion Tracking, om de relevantie van de advertenties en de kwaliteit van de bezoekersactiviteiten te bepalen: Google meet de prestaties van de getoonde advertenties. Dankzij de Google-Adwords-Tools, aan de hand waarvan wij de prestaties van onze advertenties beter kunnen beoordelen, kunnen wij bij Google de kwaliteit en de relevantie van de advertenties verbeteren die u te zien krijgt.

Google Adwords slaat een cookie op uw computer op om de prestaties te bepalen wanneer u via een Google-advertentie op onze website bent terechtgekomen. Deze cookies blijven ongeveer 90 dagen actief op uw computer en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie. Als u in deze tijd de pagina's van onze website bezoekt, wordt Google ervan in kennis gesteld dat u de door Google geplaatste advertentie hebt gezien. Elke Adwords-klant krijgt een ander cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met het Google-cookie wordt verzameld wordt gebruikt om conversiestatistieken te creëren voor Adwords-klanten. De Adwords-klanten komen uitsluitend te weten hoeveel gebruikers op hun advertenties hebben geklikt. Er wordt echter geen informatie verstrekt aan de hand waarvan gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door uw browser zo in te stellen dat alle cookies van het domein www.googleadservices.com worden geblokkeerd of instellen dat u een melding krijgt wanneer een cookie wordt verstuurd. Houd er rekening mee dat sommige websites niet goed functioneren wanneer u geen cookies accepteert. Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop Google informatie verwerkt die met de cookies wordt verzameld de gegevensbeschermingsbepalingen van Google.